NHFs overordnede mål er et samfunn der alle kan delta på lik linje uavhengig av funksjonsevne. Regionens arbeid kommende periode, er beskrevet i regionens arbeidsplan 2019, som ble vedtatt av regionstyret 8. november 2018.

Arbeidsplan for NHF Oslofjord Vest 2019 kan du laste ned ved å klikke her.


En beskrivelse av vårt arbeid gjøres i våre årsmeldinger. 

Vår årsmelding for 2017 kan du laste ned her.

Vår årsmelding fra 2016 kan du laste ned her.