Ambassadør i skoleverket kan besøke din skole

Som et ledd i NHFs holdningskapende arbeid blant barn og unge, har vi prosjektet Ambasadør i skoleverket. Gjennom skolebesøkene ønsker vi å synliggjøre at personer med funksjonsnedsettelser er som alle andre og at dersom de fysiske hindringene blir borte kan vi også leve som alle andre.
26. juni 2015
Hva er Ambassadører i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadører i skoleverket er et tilbud til skoler og skoleklasser i Telemark, Vestfold og Buskerud om å få besøk fra Norges Handikapforbund for å belyse temaet funksjonshemming.
Skolebesøkene retter seg i første rekke mot barne- og ungdomstrinnet, men kan også tilpasses den videregående skolen.

Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?
Ambassadørvirksomheten er et ledd i NHFs holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle andre, og mot diskriminering av funksjonshemmede.
Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de hindringene funksjonshemmede møter til daglig og samtidig vise at man lever rike og spennende liv også om man har en funksjonsnedsettelse.
En viktig målsetting med besøket er å bevisstgjøre elevene om at samfunnet blir tilgjengelig for alle gjennom tilrettelegging og universell utforming.

Hva skjer på et skolebesøk?
I forkant av et skolebesøk kommer en eller flere representanter fra NHF til skolen for å presentere opplegget.
Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et kartleggings-skjema som elevene kan bruke til å kartlegge tilgjengeligheten på skolen og /eller i området rundt skolen.
Kartleggingen vil kunne være en del av grunnlaget for dialogen med elevene om hvordan det er og være funksjonshemmet i dagens samfunn.

Skolebesøkene er vanligvis tredelt:
 • En samtale med elevene /klassen, der man snakker om funksjonshemming og funksjonshemmedes situasjon.
 • En rullestolløype hvor elevene får prøve vanlige hindringer som en rullestolbruker møter.
 • Et aktivitetsopplegg med eksempel rullestoldans, rugby, volleyball eller liknede aktiviteter.

Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses ressursene på hver enkelt skole. Lengden av besøkene varierer med antall elever og klasser, men et vanlig besøk varer i ca. 4 timer.

Ønsker du mer informasjon om Ambassadører i skoleverket, ta kontakt med regionkontoret eller
prosjektleder Inger Kvennodd

TELEFON: 91 59 70 21 eller Epost: v-kvenno@online.no  

Ved å klikke her kan du laste ned informasjon om prosjektet 


Ved å klikke her kan du se tilbakemeldinger fra en av skolene vi har besøktJente med ball 

Foto: Jan Arne Dammen

Flere nyheter
 • Ny håndbok for brukermedvirkere
  26. juni 2015
  Vi har utarbeidet en ny håndbok for brukermedvirkere. Denne kan være nyttig enten du allered er en brukermedvirker eller vurderer å bli det. Håndboken tar for seg brukermedvirkning i kommunalt- og fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede, brukermedvirkning i helseforetak og i NAV.
 • Ambassadør i skoleverket kan besøke din skole
  26. juni 2015
  Som et ledd i NHFs holdningskapende arbeid blant barn og unge, har vi prosjektet Ambasadør i skoleverket. Gjennom skolebesøkene ønsker vi å synliggjøre at personer med funksjonsnedsettelser er som alle andre og at dersom de fysiske hindringene blir borte kan vi også leve som alle andre.
 • Tilgjengelighetsutvalget kan hjelpe deg
  24. juni 2015
  Vi ønsker oss et samfunn som er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. I dag finnes det fysiske hindringer flere steder som gjør at dette ikke er mulig. Vi ønsker å bidra til å endre på dette, derfor er det bare å ta kontakt med oss om det er noe du trenger hjelp til i forhold til å gjøre ditt sted tilgjengelig. 
 • Organisasjonskurs for lokallagene
  24. juni 2015
  Vi tilbyr organisasjonskurs for våre lokallag. Det er nestleder i regionstyret Stein Wilmann som reiser rundt i regionen og holder disse kursene.
Flere artikler