Ny håndbok for brukermedvirkere

Vi har utarbeidet en ny håndbok for brukermedvirkere. Denne kan være nyttig enten du allered er en brukermedvirker eller vurderer å bli det. Håndboken tar for seg brukermedvirkning i kommunalt- og fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede, brukermedvirkning i helseforetak og i NAV.
26. juni 2015
Håndboken kan lastes ned i PDF format ved å klikke her

Om du ønsker hånboken i papirutgave, kan du ta kontakt med regionkontoret.
Flere nyheter
 • Ny håndbok for brukermedvirkere
  26. juni 2015
  Vi har utarbeidet en ny håndbok for brukermedvirkere. Denne kan være nyttig enten du allered er en brukermedvirker eller vurderer å bli det. Håndboken tar for seg brukermedvirkning i kommunalt- og fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede, brukermedvirkning i helseforetak og i NAV.
 • Ambassadør i skoleverket kan besøke din skole
  26. juni 2015
  Som et ledd i NHFs holdningskapende arbeid blant barn og unge, har vi prosjektet Ambasadør i skoleverket. Gjennom skolebesøkene ønsker vi å synliggjøre at personer med funksjonsnedsettelser er som alle andre og at dersom de fysiske hindringene blir borte kan vi også leve som alle andre.
 • Tilgjengelighetsutvalget kan hjelpe deg
  24. juni 2015
  Vi ønsker oss et samfunn som er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. I dag finnes det fysiske hindringer flere steder som gjør at dette ikke er mulig. Vi ønsker å bidra til å endre på dette, derfor er det bare å ta kontakt med oss om det er noe du trenger hjelp til i forhold til å gjøre ditt sted tilgjengelig. 
 • Organisasjonskurs for lokallagene
  24. juni 2015
  Vi tilbyr organisasjonskurs for våre lokallag. Det er nestleder i regionstyret Stein Wilmann som reiser rundt i regionen og holder disse kursene.
Flere artikler