Tilgjengelighetsutvalget kan hjelpe deg

Vi ønsker oss et samfunn som er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. I dag finnes det fysiske hindringer flere steder som gjør at dette ikke er mulig. Vi ønsker å bidra til å endre på dette, derfor er det bare å ta kontakt med oss om det er noe du trenger hjelp til i forhold til å gjøre ditt sted tilgjengelig. 
24. juni 2015

Vi har kompetanse på tilgjengelighet for bevegelseshemmede og universell utforming. Det er regionens Tilgjengelighetsutvalg som arbeider med dette hos oss. Vi tar imot henvendelser både fra private og offentlige etater.

For mer informasjon, ta kontakt med regionkontoret eller en av oss i Tilgjengelighetsutvalget.

Kontaktinformasjon til Tilgjengelighetsutvalget:

Buskerud:
Atle Haglund, E-post: atle@atlesiden.no Tlf 93 05 42 44

Telemark:
Karl Fredrik A Johansen, E-post: crusier777@gmail.com Tlf: 46673992

Vestfold:
Anne Johnsen, (nordre del av fylket), E-post: ajohns2@online.no Tlf 99018902
Noen ting kan se håpløse ut...

Bussholdeplass

Bilde: Jan Ivar Hennum og Kristian Hansen

Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Hvorfor er Universell utforming så viktig?
Universell utforming er en strategi og en utforming av de fysiske forholdende, som gjør det mulig for alle borgere i samfunnet til å delta på lik linje. Universell utforming er en av forutsetningene for vi skal oppnå likestilling og full samfunnsdeltagelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming er hjemlet i Plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter.

Flere nyheter
 • Ny håndbok for brukermedvirkere
  26. juni 2015
  Vi har utarbeidet en ny håndbok for brukermedvirkere. Denne kan være nyttig enten du allered er en brukermedvirker eller vurderer å bli det. Håndboken tar for seg brukermedvirkning i kommunalt- og fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede, brukermedvirkning i helseforetak og i NAV.
 • Ambassadør i skoleverket kan besøke din skole
  26. juni 2015
  Som et ledd i NHFs holdningskapende arbeid blant barn og unge, har vi prosjektet Ambasadør i skoleverket. Gjennom skolebesøkene ønsker vi å synliggjøre at personer med funksjonsnedsettelser er som alle andre og at dersom de fysiske hindringene blir borte kan vi også leve som alle andre.
 • Tilgjengelighetsutvalget kan hjelpe deg
  24. juni 2015
  Vi ønsker oss et samfunn som er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. I dag finnes det fysiske hindringer flere steder som gjør at dette ikke er mulig. Vi ønsker å bidra til å endre på dette, derfor er det bare å ta kontakt med oss om det er noe du trenger hjelp til i forhold til å gjøre ditt sted tilgjengelig. 
 • Organisasjonskurs for lokallagene
  24. juni 2015
  Vi tilbyr organisasjonskurs for våre lokallag. Det er nestleder i regionstyret Stein Wilmann som reiser rundt i regionen og holder disse kursene.
Flere artikler