Om oss

Om oss i NHF

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men vil også ta vare på medlemmene våre. Per i dag har vi nesten 15 000 medlemmer.
Regionkontoret
Regionkontoret i NHF Oslofjord Vest, dekker fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark, og ligger i Tønsberg. Det er 1 ansatt ved regionkontoret.
Les mer om Regionkontoret
Aktivitetsplan
Våre aktiviteter finner du i aktivitetsplanen:

Dette skjer hos oss
Les mer om Aktivitetsplan
Lokallag
NHF Oslofjord Vest har omlag 30 lokallag. Vi har både NHF lokallag og lokallag som har tilknyttning til våre landsforeninger (diagnoselag). Her finner du en oversikt over våre lokallag, med kontaktinformasjon.
Les mer om Lokallag
Regionstyret
Regionårsmøtet i NHF Oslofjord Vest valgte nytt regionstyre april 2019. Styreperioden varer i to år, frem til regionårsmøtet i 2021. Regionstyret er regionens øverste politiske organ mellom årsmøtene.
Les mer om Regionstyret
Rettighetsnettverk
NHF Oslofjord Vest har et eget rettighetsnettverk, som består av personer som kan gi deg rettighetshjelp. Under finner du informasjon om hvilke områder vi kan hjelpe deg på. Vi har også et likepersonnettverk som består av personer som kan gi deg likepersonshjelp.
Les mer om Rettighetsnettverk