Lokallag

NHF Oslofjord Vest har omlag 30 lokallag. Vi har både NHF lokallag og lokallag som har tilknyttning til våre landsforeninger (diagnoselag). Her finner du en oversikt over våre lokallag, med kontaktinformasjon.
12. mai 2015

Landsforeninger som har lokallag i vår region er:

  • Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF)
  • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
  • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
  • Landsforeningen for Amputerte (LFA)
  • Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
  • Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
  • Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
  • Landsforeningen for Kvinner med bekkenleddsmerter (LKB)

I tillegg har Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) en kontaktperson i vår region.


Kontaktinformasjon til våre lokallag:

NHF Drammen og omegn
Kontakt regionskontoret

NHF Gol
Leder:   Marie Hoftun Treverket
Tel.:     41 42 21 34
E-post: mtreverk@online.no

NHF Grenland
Leder:   Anne Iversen
Tel.:     99429322
E-post: nhf.grenland@nhfoslofjordvest.no

NHF Holmestrand
Leder:  John Arild Svensen
Tel.: 47 26 87 50
E-post: johnsvensen14@gmail.com

NHF Hovet
Leder:   Magda Lerberg
Tel.:     95 21 26 44

NHF Hurum
Leder:   Kassiani Zissis Eriksen
Tel.:     32 79 46 15
E-post: kassianizissis@gmail.com

NHF Kongsberg
Under midlertidig administrasjon.

NHF Nome
Leder:   Kari Dahl
Tel.:     97163788
E- post karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal
Leder:   Inga Haugen
Tel.: 986 12 989   
E-post:ingakravik@gmail.com
 

NHF Ringerike
Leder: John Åge Corneliussen
Tel.:     461 33019
Epost: John.age.corneliussen@gmail.com

NHF Røyken
Leder:   Lisbeth Larsen
Tel.: 913 16686   
E-post: lisbetl2@online.no

NHF Søndre Vestfold
Gro B. Rohde
E-post: nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no 

NHF Vestfossen
Leder:   Jan Ronald Skogsrud
Tel.:   92613794 
E-post: jaskogs@online.no

NHF Vest Telemark
Leder:   Gunvor Hegni
Tel:      35 05 22 95 / 90 95 22 95
E-post: ghegni@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF):

ALF Buskerud
Leder:   Jan Arne Dammen
Tlf: 90593153
E-post: arnedam@online.no
Nettside: www.alfnorge.no/buskerud

ALF Telemark
Kontakt regionkontoret

Handikappede Barns foreldreforening (HBF):

HBF Buskerud og Vestfold
Leder: Lillian Nagel
Tel.: 9417 2787
E-post: lillian.nagel@hbf.no

HBF Notodden
Leder: Tone Margit Ø Steinhaug
Tel.: 90 63 01 17
E-post: ton-stei@online.no

AMC
kontaktperson: Berit Evensen
Tel.: 35 51 01 30 / 92026317
E-post: beritev@online.no

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS):

LARS Oslofjord Vest
Leder: Leif Helge Svae
Tlf.: 917 56746
E.post:  leif.svae@lars.no

Landsforeningen for Amputerte (LFA):

LFA Oslofjord Vest
Leder:   Leif Larsen
Tlf.: 48 28 49 01
E-post: le-l2@online.no

Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN):

LFN Telemark
Leder: Kimmie Skarbø
Tel.:       94176030
Epost:   lfntelemark.kas@yahoo.no

LFN Buskerud
Kontaktperson: Vidar Holst
Tel.: 95 87 45 97
Epost: vidhols@online.noLandsforeningen for Polioskadde (LFPS):

LFPS Buskerud
Leder:  Wera Fjeld
Tlf: 415188 48
Epost: wera.fjeld@ebnett.no

LFPS Telemark
Leder: Jan Ivar Hennum
Tel.: 41 33 88 48       
E-post: jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold
Leder:   Torunn Jacobsen
Tel.:      91 19 34 61
E-post: toru-jac@online.no

Landsforeningen for slagrammede (LFS):

LFS Telemark
Leder: Tron Tofsland
Tlf.: 45632102 
E-post:  ttofslan@online.no

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
E-post: firehjuling@gmail.com

Landsforeningen for kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB):

LKB Buskerud
Leder:   Tove Kristin Bakke Johnsen
Tel.: 917 16939
E-post: tovekrb@broadpark.no

LKB Telemark
Leder: Inga Lill Samuelsen
Tlf.:  92 65 30 11
E-post: telemark@lkb.no      

LKB Vestfold
Leder:   Sol-Hege Nathalie Kotte
Tel.:     41 23 29 33
E-post: vestfold@lkb.no