Lokallag

NHF Oslofjord Vest har omlag 30 lokallag. Vi har både NHF lokallag og lokallag som har tilknyttning til våre landsforeninger (diagnoselag). Her finner du en oversikt over våre lokallag, med kontaktinformasjon.
12. mai 2015

Landsforeninger som har lokallag i vår region er:

  • Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF)
  • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
  • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
  • Landsforeningen for Amputerte (LFA)
  • Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
  • Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
  • Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
  • Landsforeningen for Kvinner med bekkenleddsmerter (LKB)

I tillegg har Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) en kontaktperson i vår region.


Kontaktinformasjon til våre lokallag:

NHF Bamble
Leder:   Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.:     35 96 07 39
E-post: olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn
Kontakt regionskontoret

NHF Gol
Leder:   Marie Hoftun Treverket
P.b. 226, 3551 GOL
Tel.:     41 42 21 34
E-post: mtreverk@online.no

NHF Grenland
Leder:   Inger Kvennodd
Rindesveg 16, 3950 BREVIK
Tel.:     91 59 70 21
E-post: v-kvenno@online.no

NHF Holmestrand
Leder:  John Arild Svensen
Kjerranveien 2, 3180 NYKIRKE
Tel.: 47 26 87 50
E-post: johnsvensen14@gmail.com

NHF Hovet
Leder:   Magda Lerberg
3577 HOVET
Tel.:     95 21 26 44

NHF Hurum
Leder:   Kassiani Zissis Eriksen
Postboks 96, 3481 Tofte
Tel.:     32 79 46 15
E-post: kassianizissis@gmail.com

NHF Kongsberg
Anne Marie Vike
Tel.: 48362061
E-post: vike.am@hotmail.com

NHF Nome
Leder:   Kari Dahl
Grønsteinvegen 57, 3830 ULEFOSS
Tel.:     97163788
E- post karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal
Leder:   Solveig Kristiansen
3632 UVDAL
Tel.:     32 74 37 41
E-post: kaare.edmund@gmail.com

NHF Ringerike
Leder:   Vidar Knutsen
Vikersundveien 202, 3533 Tyristrand 
Tel.:  90759030  
E-post: vidarknutsen@hotmail.com


NHF Røyken
Leder:   Anne Kvale
Postboks 31, 3171 Slemmestad
Tel.:     414 33 228

NHF Søndre Vestfold
Gro B. Rohde
Langes gate 7, 3267 Larvik
E-post: nhfsondrevestfold@gmail.com

NHF Sigdal og Prestfoss
Kontakt regionskontoret

NHF Vestfossen
Leder:   Jan Ronald Skogsrud
Nordre Kolbergveien 1,  3320 VESTFOSSEN
Tel.:   92613794 
E-post: jaskogs@online.no

NHF Vest Telemark
Leder:   Gunvor Hegni
Flatdalsvegen 853, 3841 FLATDAL
Tel:      35 05 22 95 / 90 95 22 95
E-post: ghegni@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF):

ALF Buskerud
Leder:   Jan Arne Dammen
Revefaret 47, 3033 DRAMMEN
Tel.:     32 88 55 07
E-post: arnedam@online.no
Nettside: www.alfnorge.no/buskerud

ALF Telemark
Leder:   Else Bømark Andrėn
Porsgrunnsvn. 19 A, 3730 SKIEN
Tel.:     35 52 12 83
E-post: e-andren@online.no

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

Handikappede Barns foreldreforening (HBF):

HBF Buskerud og Vestfold
Leder:   Ulrika Kirudd Letmolie
Underlia 159, 3021 Drammen
Tel.:98693433
E-post: ulrika.kirudd.letmolie@hbf.no

HBF Notodden
Leder: Tone Margit Ø Steinhaug
Ivar Aasensgt. 50B, 3683 NOTODDEN
Tel.: 90 63 01 17
E-post: ton-stei@online.no

AMC
kontaktperson: Berit Evensen
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
Tel.: 35 51 01 30 / 92026317
E-post: beritev@online.no

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS):

LARS Oslofjord Vest
Leder: Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Spikkestad
Tlf.: 95 78 08 80
E.post: tomhenri@online.no

Landsforeningen for Amputerte (LFA):

LFA Oslofjord Vest
Leder:   Leif Larsen
Nygårdveien 27 A, 3238 SANDEFJORD
Tlf.: 48 28 49 01
E-post: le-l2@online.no

Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN):

LFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Venusvegen 33, 3942 PORSGRUNN
Tel.:       94176030
Epost:   hetuvnes@sf-nett.no

LFN Vestfold
Kontaktperson: Per Meyer
lfnpc@yahoo.no

Landsforeningen for Polioskadde (LFPS):

LFPS Buskerud
Leder:  Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 415188 48
Epost: wera.fjeld@ebnett.no

LFPS Telemark
Leder: Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28, 3718 Skien      
Tel.: 41 33 88 48       
E-post: jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold
Leder:   Torunn Jacobsen
Amundrødveien 9, 3142 VESTSKOGEN
Tel.:      91 19 34 61
E-post: toru-jac@online.no

Landsforeningen for slagrammede (LFS):

LFS Buskerud
Kontakt regionkontoret

LFS Telemark
Leder: Vibecke Selliken
Gydasgate 10, 3732 SKIEN
Tlf.: 98 82 27 76
E-post: vibeckesel@msn.no

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Hystadveien 224, 3230 Sandefjord
E-post: firehjuling@gmail.com

Landsforeningen for kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB):

LKB Buskerud
Leder:   Lenny Moholdt
Ludvig Grønvoldsv. 21 B, 3517 HØNEFOSS
Tel.:     93 42 09 70
E-post: lenny@moholdt.net

LKB Telemark
Leder: Inga Lill Samuelsen
Klyvebekkvegen 1, 3919 PORSGRUNN
Tlf.:  92 65 30 11
E-post: telemark@lkb.no      

LKB Vestfold
Leder:   Sol-Hege Nathalie Kotte
Astoriaveien 50, 3140 Nøtterøy
Tel.:     41 23 29 33
E-post: vestfold@lkb.no