Regionstyret

Regionårsmøtet i NHF Oslofjord Vest valgte nytt regionstyre april 2019. Styreperioden varer i to år, frem til regionårsmøtet i 2021. Regionstyret er regionens øverste politiske organ mellom årsmøtene.
11. mai 2015

Du finner våre regionstyreprotokoller her:

2019:

Regionstyreprotokoll nr 3 2019

Regionstyreprotokoll nr 2 2019

Regionstyreprotokoll nr 1 2019


2018:


Regionstyreprotokoll nr 4 2018

Regionstyreprotokoll nr 3 2018

Regionstyreprotokoll nr 2 2018

Regionstyreprotokoll nr 1 2018


2017:

Regionstyreprotokoll nr 7 fra styremøtet 9. november 2017

Regionstyreprotokoll nr 6 fra styremøte 28. august 2017

Regionstyreprotokoll nr 5 fra styremøte 12. juni 2017

Regionstyreprotokoll nr 4 fra styremøte 20. mai 2017

Regionstyreprotokoll nr 3 fra styremøte 27. april 2017

Regionstyreprotokoll nr 2 fra møtet 30. mars 2017

Regionstyreprotokoll nr 1 fra møtet 6. februar 2017


Ta gjerne kontakt med oss dersom du har interessepolitiske saker du ønsker å dele med oss.

Kontaktinformasjon til regionstyret:

Atle Haglund

Regionleder:
Atle Haglund
Tlf: 93 05 42 44
E-post: atle@atlesiden.no

Ansvar: Universell utforming og tilgjengelighet


Steinar Wilmann

Nestleder:
Stein Wilmann
Tlf: 90 62 85 04
E-post: stein@gorgonvaktmester.net

Ansvar: Organisasjon og lokallag


Styremedlemmer:


Vibecke Selliken

Tlf: 98 82 25 76
E-post: vibeckesel@msn.com

Ansvar: "Ambassadør i skoleverket" og likepersonarbeid

Birgitte Holmsen
Birgitte Holmsen
Tlf: 98 84 22 21
E-post: bibbi@holmsen.no

Ansvar: NHF UngVoksen

Franck Tore larsen
Franck Tore Larsen
Tlf: 90 82 21 75
E-post: franck-l@online.no


Varamedlemmer:

Gro Børresen Rohde
Tlf: 48 39 44 16
E-post: nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no

Ansvar: Rettighetshjelp


Lise Solberg
Lise Solberg
Tlf: 92 81 74 90
E-post: lisolbe@gmail.com


Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen