Rettighetsnettverk

NHF Oslofjord Vest har et eget rettighetsnettverk, som består av personer som kan gi deg rettighetshjelp. Under finner du informasjon om hvilke områder vi kan hjelpe deg på. Vi har også et likepersonnettverk som består av personer som kan gi deg likepersonshjelp.
16. februar 2015

Rettighetsnettverket:

Regionen har et rettighetsnettverk som består av personer som kan hjelpe deg med spørmål innenfor følgende områder:

Gro B Rohde:
nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no
Arve Kristoffersen:
arv-kri@online.no, kan hjelpe deg med spørsmål vedrørende bil, NAV og Husbanken.

Likepersonnettverket:
Trenger du en å snakke med? Ønsker du å komme i kontakt med en person som kan hjelpe deg gjennom en vanskelig situasjon? Da kan du ta kontakt med regionkontoret: nhf.oslofjordvest@nhf.no
Foto: Jan Arne Dammen.